Лични данни

Фирма Техно Мобил Плюс ЕООД ЕИК 204893309 , собственик на онлайн магазина mobisector.com е регистриран в Комисията за защита на личните данни като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ. Вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 437327.